84 đối tượng 3 hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2023

phân loại cột
Hồ sơ công ty

vị trí của bạn:Phát lại đầy đủ World Cup,Luật xổ số bóng đá > Hồ sơ công ty > 84 đối tượng 3 hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2023

84 đối tượng 3 hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2023

ngày phát hành:2023-09-15 11:37    Số lần nhấp:149

- Ngày 3-8, tại Trung đoàn 247, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 năm 2023.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Sau 15 ngày, 84 học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng,Hồ sơ công ty an ninh.

Các học viên được bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; một số chuyên đề theo quy định. Kết quả, 100% học viên đạt loại khá trở lên, trong đó có 72,6% đạt loại giỏi.

Tại buổi bế mạc, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên; biểu dương 4 tập thể, 9 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình tham gia bồi dưỡng.上一篇:Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng quà gia đình chính sách huyện Na Hang

下一篇:Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác kết nối thanh toán khu vực (Lượt xem: 1009)

Powered by Phát lại đầy đủ World Cup,Luật xổ số bóng đá @2013-2022 RSS地图 HTML地图